Click here fdit subtitle

REEGLID ehk kuidas toimime ... 

 • stuudio ei väljasta tõendit tulumaksu tagastuseks, kuna ei ole registreeritud huvialakoolina 
 • liikmemaksu suurus ei olene treeningutel osalemisest ega tunniplaani muutustest - riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel reeglina treeninguid ei toimu
 • stuudiol on õigus treeningute läbiviimiseks määrata asendusõpetaja, kui treener puudub haiguse, võistluste, koolituse või muu mõjuva põhjuse tõttu. Võimalusel teavitatakse sellest ette.
 • stuudio ei vastuta endast sõltumatutel põhjustel ära jäänud treeningute eest (treeningsaali omaniku ürituste tõttu saali puudumine jne) ega tee selliseid treeninguid järgi
 • liikmemaks tasutakse pangaülekandega jooksva kuu 7.-ks kuupäevaks,
 • arve tasumisel märkige arve number ja arvestage maksetähtajaga - tasumisega viivitamisel on stuudiol õigus nõuda viivist 0,07% päevas
 • treeningult puudumisest andke treenerile eelnevalt märku telefonikõnega
 • treeningule ei hilineta, teisi lobisemisega ei tüüdata ja töötatakse-mõeldakse kaasa
 • kõik teated, mida stuudio edastab otse tantsijate sidevahendite kaudu, edastatakse tantsupaari meespartnerile (vanemale), kelle kohustus on seejärel koheselt informeerida oma (lapse) partnerit (vanemaid) 
 • uue partneri proovimisest on tantsija ja tema esindaja kohustatud teavitama stuudiot ENNE selle teokssaamist

 • võistlusriiete, -soengute ja -meigi asjus konsulteerige eelnevalt treeneritega - nemad teavad, mis on lubatud ja mis sobib
 • võistluste valikul arvestage teenerite soovitusi
 • broneeritud eratunni tühistamiseks helistage konkreetsele treenerile vähemalt 24 tundi enne tunni algust (erandiks lapse või treeneri haigestumine)
 • välis- ja klubivõistlustele registreerumiseks saatke sellekohane info stuudio e-mailile - paarid registreerib võistlustele AINULT stuudio
 • Eesti karika- ja Magusa Alguse võistlustele registreeritakse kõik võistlevad paarid, seetõttu andke mitteosalemisest treenerile aegsasti teada
 • üleminekupunktide õigeaegseks kajastamiseks esitage treenerile stardidokumendid võistlusele järgnevas treeningtunnis
 • terviseprobleemide tekkimisel teavitage kindlasti treenereid
 • igal suvel enne hooaja algust on KOHUSTUSLIK läbida noorsportlaste spordimeditsiiniline terviseuuring ja esitada tulemused stuudiole
 • osalemine stuudio laagrites on võistlevatele tantsupaaridele kohustuslik
Lp lapsevanemad! 

Selguse huvides palume maksekorralduse selgitusse märkida: lapse nimi.

 

Täname! 

TEGUTSEVAD FLEXI TANTSUGRUPID:

TALLINNAS avatud uute tantsijate vastuvõtt! 

Stuudio saalis Tondi 17b (III korrus) vastuvõtt 05.09.2017 kell 16.30. Ootame poisse ja tüdrukuid vanuses 4-6a ja 7-12a.  :) Varasema tantsukogemusega lapsed võivad liituda juba toimivate Tallinna treeningrühmadega!


VIIMSI KESKKOOLIS  

Ootame tantsima kõiki I - III klasside õpilasi!   :)   Trennid toimuvad esmaspäeviti kell 16:00-17:30 ja kolmapäeviti kell 17:00-18:30!